Τα μέλη της εταιρείας

Sauvage, Mélanie

Τομείς Δραστηριότητας

Εταιρικό δίκαιο, συγχωνεύσεις και εξαγορές, επενδυτικά κεφάλαια, δίκαιο των συμβάσεων συμπεριλαμβανομένης της σύστασης υποθηκών επί αεροσκαφών και πλοίων, εργατικό δίκαιο, εκδίκαση εταιρικών και εργατικών υποθέσεων. Η Mélanie συνδράμει πολυεθνικές εταιρείες και κεφάλαια ως προς τη διάρθρωση διεθνών συναλλαγών, την αναδιάρθρωση εταιρειών και τη χρηματοδότηση ή την επαναχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. Παρέχει, επίσης, τακτικά συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, όσο και σε εθνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις αναφορικά με διασυνοριακές συναλλαγές εταιρικής και εμπορικής φύσεως, αλλά και επί ζητημάτων εργατικού δικαίου.

Βιογραφικό

Η Mélanie είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Παρισίου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λουξεμβούργου (Λίστα IV). Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Paris II Panthéon Assas (Πτυχίο Νομικής), καθώς και του Πανεπιστημίου Paris Nord (Μεταπτυχιακός τίτλος στο Εργατικό δίκαιο). Πριν μετακομίσει στο Λουξεμβούργο το 2007, η Mélanie ήταν μέλος μιας διεθνούς φήμης δικηγορικής εταιρείας στο Παρίσι και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλες γαλλικές εταιρείες σχετικά με ζητήματα εργατικού δικαίου. Τα τελευταία χρόνια, το πεδίο των γνώσεών της εμπλουτίστηκε και διερύνθηκε σημαντικά, καλύπτοντας τους τομείς του εμπορικού, εταιρικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, χάρη στην απασχόλησή της σε μια μεγάλης φήμης δικηγορική εταιρία στο Λουξεμβούργο.

Γλώσσες

Αγγλικά και Γαλλικά.

Επικοινωνία

Tηλ.: +352 26 20 37 51
E-mail.: melanie.sauvage@avocats-sagnard.com

Φόρτωση ...